Komisja Europejska zatwierdziła już wszystkie 16 programów regionalnych

peRspektywa 2021-2027

Pozyskaj bezzwrotną dotację dla swojej firmy. 

Umów się na darmową konsultację

kontakt

O Nas

Profesjonalizm Poparty Referencjami

Nasi doradcy od prawie 20 lat wspierają polskie firmy, które rozwijają się, inwestują, zdobywają nowe rynki. 

Doskonale znamy procedury instytucji finansowych dlatego też dokumentacja przygotowana przez nas, uznawana jest za wzorzec profesjonalnej i praktycznej prezentacji projektu, co ułatwia jego ocenę i uzyskanie dobrych warunków finansowania. 

Do tej pory z naszych usług korzystały zarówno korporacje jak i małe firmy. 

Nasze

rozwiązania

Finansowanie 

działalności


 • Kredyty na bieżącą działalność
 • finansowanie wieloproduktowe
 • kredyty na inwestycje
 • finansowanie hipoteczne
 • pożyczki płynnościowe

Dotacje Unijne


 • pozyskanie dotacji
 • tworzenie i weryfikacja pomysłow na innowację
 • prace badawczo rozwojowe
 • wprowadzenie na rynek oraz wzrost sprzedaży
 • Analizy finansowe
 • biznesplany

finansowanie 

handlu

 • Akredytywa eksportowa 
 • akredytywa importowa
 • dyskonto akredytywy obcej
 • Inkaso dokumentowe i finansowe
 • Gwarancja bankowa

faktoring


 • dla nowych firm
 • z regresem
 • bez regresu
 • odwrotny
 • krajowy
 • zagraniczny
 • samorządowy
 • cichy

leasing


 • samochodów osobowych i dostawczych
 • samochodów ciężarowych
 • maszyn i urządzeń
 • instalacji fotowoltaicznych
 • sprzętu rolniczego 
 • jachtów
 • samolotów

ubezpieczenia


 • oc prezesa zarządu
 • OC Firmy
 • ochrona dochodu
 • majątek
 • transport
proces

krok po kroku

Zanim zaproponujemy szyte na miarę rozwiązanie finansowe chcemy dobrze poznać Ciebie i Twoje potrzeby.

krok 1. Spotkanie 

Jesteśmy mobilni, dojedziemy do Twojej firmy lub jeżeli wolisz zaprosimy Cię do naszego biura na pyszną kawę.

krok 2. analiza

Dobre rozpoznanie Twoich potrzeb jest najważniejsze. Dokładne wyliczenia i podjęcie decyzji o właściwej strategii to bardzo istotne punkty na naszej drodze doboru idealnego finansowania.

krok 3 dokumentacja finansowa
Nie musisz sam mierzyć się z gąszczem dokumentów do przygotowania i specjalistycznymi określeniami. Przygotujemy razem niezbędną dokumentację.
krok 4 Zgoda banku i podpisanie umowy
Mamy uszyte na miarę finansowanie dla Ciebie. Pozostaje nam podpisać umowę! Również na tym etapie nie jesteś pozostawiony sam sobie. Towarzyszymy Ci przy podpisaniu umowy, ponieważ reprezentujemy Twoje interesy do samego końca.

kontakt

Kontakt

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sanfina Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Adres e-mail do spraw ochrony danych osobowych: biuro@sanfina.pl

2. Podstawę prawną oraz planowany okres przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie treści marketingowych, promocyjnych i reklamowych od Administratora danych – do czasu cofnięcia zgody,
 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, w związku ze złożeniem oferty - do czasu do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty,
 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia umowy – do czasu jej wykonania,
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji, a także innymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze danych osobowych z mocy prawa - do czasu wygaśnięcia tych obowiązków,
 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych związanego z przechowywaniem danych osobowych w związku z możliwością dochodzenia roszczeń przez każdą ze stron - do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu albo wygaśnięcia roszczeń.

3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem: bankom, zakładom ubezpieczeń, firmom leasingowym, faktoringowym, pożyczkowym, właściwym urzędom i instytucjom, takim jak: urzędy skarbowe, Komisja Nadzoru Finansowego a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, prawne, utylizacji dokumentów. Ponadto, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, dane osobowe przekazywane są innym kontrahentom Administratora.

4. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo w każdym czasie cofnąć przesyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej wskazany w punkcie 1 albo złożyć je w siedzibie Administratora danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia nam wykonywanie zawartej z Państwem umowy, bądź powzięcie czynności przed jej zawarciem.

8. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, a także nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat. 

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies